Forside Kontakt Profil Links Referencer
KvalitetMiljøFødevaresikkerhedFodersikkerhedEmballage og udstyr med fødevarekontaktArbejdsmiljø
Rådgivning
Kurser
Netværk
Lovgivning
Ledelsessystemer
Risikoanalyser
Mærkning
Intern Audit
 
Forsiden
Kontakt
Profil
Nyheder
Referencer
Links

Kurser      

QMS-Consult tilbyder en lang række kurser indenfor kvalitet, fødevare- og fodersikkerhed og - hygiejne. Kurserne tilbydes som virksomhedstilpassede kurser eller som åbne kurser.

Kurserne er delt op i kurser for alle typer virksomheder og kurser kun egnet for virksomheder indenfor fødevarekæden.

QMS-Consult har en smuk gammel kursusejendom på Strømmen 32 i Randers (den gamle "Strømmen Station"). Her gennemføres en del af vores åbne kurser. For at tilgodese vores sjællandske kunder afholdes der også kurser på Sjælland. Se kursuskataloget for den aktuelle placering af kurser.        

Åbne kurser:

QMS-Consult kursuskataloget 2018   Kursuskalender med tilmelding

I samarbejde med DNV GL tilbydes kurserne QMS Auditor/Lead Auditor Training Course (Kvalitet) og PCQI kursus for USA eksport.

QMS-Consult tilbyder en lang række åbne kurser indenfor kvalitet, kvalitetsstyring, HACCP, Food Fraud, mærkning, intern audit, samt krav til ledelsessystemer indenfor en bred vifte af forskellige ledelsesstandarder. QMS-Consult afholder herudover IRCA-godkendt Lead Auditor kursus med eksamen.

Derudover afholder vi temadage, når der dukker aktuelle problemstillinger op, som f.eks. nye revisioner af standarder. Disse temadage fremgår ikke af kursuskataloget, da det omfatter højaktuelle elementer. I stedet kan du læse om planlagte temadage på denne hjemmeside.

På vore åbne kurser møder du kursister fra andre virksomheder og brancher. Kurserne er tilrettelagt således, at der bliver tid til erfaringsudveksling gennem gruppearbejde og praktiske øvelser, og du får herved mulighed for at skabe kontakter til andre, der arbejder med de samme opgaver og problemstillinger som dig selv.

For at kunne tilbyde vores trofaste kunder endnu flere åbne kurser har vi indgået et samarbejde med DNV GL, hvor vi gensidigt vil tilbyde hinandens kurser til vore kunder. 

For vore egne kurser gælder følgende: Der er max 12 deltagere på et åbent kursus og der er garanti for, at et kursus afholdes uanset, at der kun er 1 tilmeldt deltager. Denne garanti gælder dog ikke for IRCA-registrerede kurser, da de eksterne krav foreskriver, at der skal være minimum 5 deltagere. Desuden gælder garantien heller ikke for vores kvalitetslederkursus, hvor deltagerantallet skal være minimum 4. 

Virksomhedstilpassede kurser:

QMS-Consult afholder gerne kurser, der er målrettet og tilpasset den enkelte virksomhed. Kunden kan være med til at tilrettelægge kursusindhold og -forløb, så det dækker det aktuelle behov. Kurserne gennemføres normalt i kundens virksomhed men kan også afholdes på vores kursusejendom i Randers. Kurserne kan afholdes, når det passer for virksomheden, fx aften eller nat, hvis det passer bedst for medarbejderne.

Et virksomhedstilpasset kursus kan fx være et kursus i fødevare- eller foderhygiejne, HACCP, Intern audit, hygiejnisk design af udstyr, mærkning, lovgivning eller rettet mod relevante standarder indenfor Ledelsessystemer.

Et kursus kan ligeledes udformes som en kombination af flere områder, fx afholdes af et kursus i intern audit specifik rette imod en bestemt standard.

Ved afholdelse af kurser lægger QMS-Consult vægt på "learning by doing", og der veksles mellem teori og praksis. QMS-Consult finder det vigtigt, at der er et godt teoretisk fundament, der tager afsæt i den enkelte virksomhed, og nogle praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i virksomhedens hverdag, og som kursusdeltagerne direkte kan forholde sig til. Herved sikres det, at kursusdeltagerne klædes godt på, og får et udbytte af kurset, der kan bruges i hverdagen.

 

Kursusoversigt

Kurser egnet for alle typer virksomheder:

 

Kvalitetsleder (3 dage)

Kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2015 (2 dage)

Intern auditor basisuddannelse (2 dage)

 

Kurser egnet for virksomheder indenfor fødevarekæden:


Fortolkning IFS Food 7 (1 dag)

BRC Global Standard for Packaging (2 dage)

Hvad er HACCP – grundkursus (1 dag)

Opbygning af HACCP-systemer (2 dage)

Intern audit-Fødevare (2 dage)

Den erfarne interne auditor (1 dag)

Mærkning af fødevarer – Workshop (1 dag)

Food Fraud og sårbarhedsanalyse (1 dag)

PRP-programmer (GMP) for fødevareproducenter (1 dag)

PRP-programmer (GMP) for emballageproducenter (1 dag)

Fortolkning af ISO 22000 (1 dag)

FSMS Auditor/Lead Auditor (Fødevaresikkerhed/ISO 22000) med eksamen (5 dage)

Fortolkning BRC Global Standard for Food Safety 7 (2 dage)

 

Kurser tilbudt via DNV GL:


QMS Auditor/Lead Auditor Training Course

PCQI kursus for USA eksport


Kursussteder:

QMS-Kursuscenter
Strømmen 32
8960 Randers SØ

Vis stort kort
Sophiendal Gods
Låsbyvej 82
8660 Skanderborg

Vis stort kort
Octavia
Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Vis stort kort
QMS-Consult - Randersvej 21 - 8870 Langaa - Tlf. + 45 75 53 00 50 - Fax + 45 75 53 00 81