Forside Kontakt Profil Links Referencer
KvalitetMiljøFødevaresikkerhedFodersikkerhedEmballage og udstyr med fødevarekontaktArbejdsmiljø
Rådgivning
Kurser
Netværk
Lovgivning
Ledelsessystemer
Risikoanalyser
Mærkning
Intern Audit
 
Forsiden
Kontakt
Profil
Nyheder
Referencer
Links

Kurser      

QMS-Consult tilbyder en lang række kurser indenfor kvalitet, fødevare- og fodersikkerhed og - hygiejne samt miljø og arbejdsmiljø. Kurserne tilbydes som virksomhedstilpassede kurser eller som åbne kurser.

QMS-Consult har en smuk gammel kursusejendom på Strømmen 32 i Randers (den gamle "Strømmen Station"). Her gennemføres en del af vores åbne kurser. For at tilgodese vores sjællandske kunder afholdes der også kurser på Sjælland. Se kursuskataloget for den aktuelle placering af kurser.        

Åbne kurser:

QMS-Consult kursuskataloget 2017    Kursus tilmeldingsblanket

I år har vi valgt at supplere med et nyt kursus omkring sårbarhedsanalyse. Flere fødevarevirksomheder bliver stillet overfor kravet omkring udarbejdselse af en sårbarhedsanalyse, så mulig svindel med råvarer bliver identificeret og styret.

QMS-Consult tilbyder en lang række åbne kurser indenfor kvalitet, kvalitetsstyring, HACCP, intern audit samt en lang række ledelsessystemer.

QMS-Consult afholder herudover IRCA-godkendt Lead Auditor kursus med eksamen,

På vore åbne kurser møder du kursister fra andre virksomheder og brancher. Kurserne er tilrettelagt således, at der bliver tid til erfaringsudveksling gennem gruppearbejde og praktiske øvelser, og du får herved mulighed for at skabe kontakter til andre, der arbejder med de samme opgaver og problemstillinger som dig selv.

Der er max 12 deltagere på et åbent kursus og der er garanti for, at et kursus afholdes uanset, at der kun er 1 tilmeldt deltager. Denne garanti gælder dog ikke for IRCA-registrerede kurser, da de eksterne krav foreskriver, at der skal være minimum 4 deltagere. Desuden gælder garantien heller ikke for vores kvalitetslederkursus samt Coaching i kvalitetsarbejdet, hvor deltagerantallet ligeledes skal være minimum 4. 

Virksomhedstilpassede kurser:

QMS-Consult afholder gerne kurser, der er målrettet og tilpasset den enkelte virksomhed. Kunden kan være med til at tilrettelægge kursusindhold og -forløb, så det dækker det aktuelle behov. Kurserne gennemføres normalt i kundens virksomhed men kan også afholdes på vores kursusejendom i Randers. Kurserne kan afholdes, når det passer for virksomheden, fx aften eller nat, hvis det passer bedst for medarbejderne.

Et virksomhedstilpasset kursus kan fx være et kursus i fødevare- eller foderhygiejne, HACCP, Intern audit, hygiejniske design af udstyr, mærkning, lovgivning eller rettet mod relevante Ledelsessystemer.

Et kursus kan ligeledes udformes som en kombination af flere områder, fx afholdes af et kursus i intern audit specifik rette imod en bestemt standard.

Ved afholdelse af kurser lægger QMS-Consult vægt på "learning by doing", og der veksles mellem teori og praksis. QMS-Consult finder det vigtigt, at der er et godt teoretisk fundament, der tager afsæt i den enkelte virksomhed, og nogle praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i virksomhedens hverdag, og som kursusdeltagerne direkte kan forholde sig til. Herved sikres det, at kursusdeltagerne klædes godt på, og får et udbytte af kurset, der kan bruges i hverdagen.

Godkendte hygiejnekurser for detailvirksomheder:

QMS-Consult er godkendt til at gennemføre de lovpligtige hygiejnekurser for detailvirksomheder på henholdsvis 1 ("Pølsekurset") og 3 dage ("Certifikatkurset".

Kursussteder:

QMS-Kursuscenter
Strømmen 32
8960 Randers SØ

Vis stort kort
Sophiendal Gods
Låsbyvej 82
8660 Skanderborg

Vis stort kort
Octavia
Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde

Vis stort kort
QMS-Consult - Randersvej 21 - 8870 Langaa - Tlf. + 45 75 53 00 50 - Fax + 45 75 53 00 81